top of page

PROCEDURE

  • Aanmelding door cliënt, opdrachtgever, P&O of bedrijfsarts

  • Oriënterend gesprek met cliënt(en)

  • Schriftelijke offerte aan de opdrachtgever

  • Desgewenst nadere afstemming met de opdrachtgever, P&O of bedrijfsarts al dan niet in een 3-gesprek

  • Gemiddeld 6 gesprekken, precieze aantal in overleg

  • Indien gewenst een afsluitend gesprek met opdrachtgever en cliënt

  • Rekening

DISCRETIE

Contact met derden (leidinggevenden, bedrijfs- of huisartsen) vindt alleen plaats met uw toestemming. De coaching vindt plaats op een discrete locatie. Doordat een half uur gepland is tussen 2 cliënten, zien cliënten elkaar niet. Als PSYCHOLOOG NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) ben ik gehouden aan de betreffende beroepscode.

bottom of page