top of page

TEAMCOACHING

Voorbeelden van opdrachten die ik succesvol met teams/maatschappen uitvoer zijn de volgende:

  • Herstel van het onderling vertrouwen en daarmee de daadkracht, door het bevorderen van transparante communicatie en wederzijds begrip.

  • Versterken van de effectiviteit van de samenwerking door samen een gedegen ‘ondernemingsplan’ op te stellen waarin missie, doelstellingen, taken en communicatieregels concreet en uitvoerbaar worden geformuleerd.

  • Het tot stand brengen van snelle en bevredigende besluitvormingsprocessen over lastige onderwerpen door deze efficiënt te leiden en ieders inbreng constructief aan te wenden.

 

In individuele gesprekken en groepsgesprekken besteed ik zorgvuldig aandacht aan de belangen van ieder teamlid in combinatie met het belang van het team en de organisatie. Ik zorg voor een veilig klimaat waarin ieders inbreng tot zijn recht komt.

bottom of page