top of page

WERKWIJZE

In een oriënterend gesprek analyseren we samen uw vraagstelling in relatie tot uw persoon, uw functie, uw werkomgeving en de organisatiedoelen. Ik vertel u over mijn manier van denken en mijn methode van werken. Aan het eind van het gesprek bekijken we of ik iets voor u kan betekenen. Zo ja, dan bepalen we hoe het traject er concreet uit gaat zien. De meeste trajecten bestaan uit ± 6 gesprekken van 1 tot 1,5 uur, inclusief het oriënterende gesprek. De frequentie van de gesprekken en de duur van het traject bepalen we naar bevind van zaken. Ik maak gebruik van bewezen inzichten en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de psychoanalyse, EMDR en de systeem-en communicatietheorie die ik desgewenst graag uiteenzet.

bottom of page